Losje Abaris

Ovat Høytidsmøte med Installasjon av nytt Embetskollegie.

Tirsdag 3.mars 2020 ble det foretatt installasjon av nytt

Embetskollegium i Losje Abaris.

Storlosjen Haugar foretok en meget stilfull og høytidelig rituell

seremoni. Det var 65 brødre tilstede denne natten i Lunden.

Gjester fra Losje Allbota, Losje Cetus, Losje Fraternitas

og Losje Hedera bidro også til at møtet ble en vellykket høytidsstund for

alle fremmøtte brødre. Det ble fremført mange

varme og gode hilsningstaler til det nye Embetskollegiet.Ny innsatt EE Aslak Wahl avbildet sammen med RSEE Geir Kåre Jordheim, samt
SEE Morten Teigen, Storlosje HaugarSEE Morten Teigen holdt tale og gratulerte EE Aslak Wahl og det øvrige
Embetskollegiet og ønsket de til lykke i kommende embetsperiode.
EE Aslak Wahl holdt takketale under Brodermåltidet, takket for tilliten
han og de øvrige embetsmenn var blitt vist.

Losje Eken

Ny bror i Losje Eken, Tønsberg.

16.1.20 ble det avholdt Høytidsmøte i Ovatgraden med resepsjon i Losje Eken. Det ble en minneverdig losjenatt da Roger Tidemann ble tatt opp som ny losjebror.

Under brodermåltidet fremførte Edel Erk Hans Olav Nystrøm sine og brødrenes gratulasjoner til bror Roger som nyopptatt bror i druideordenen:» Jeg vil på vegne av alle brødrene i losje Eken få lov til gratulere deg med dagen som ny opptatt bror i vår orden». Bror Roger takket for en fin opplevelse, gode ord og en hyggelig kveld

Disse brødrene var til stede:

Fra Storlosje Skiringssal: SEE Per Alfredsen, SCM Jan-Edvard Hansen. Fra Losje Sagalund: 1, fra losje Orion: 6, fra Losje Misteltein 3, egne brødre 38. Til sammen 50 brødre var samlet.Bilde av Vår EdelErk Hans Olav Nystrøm til venstre i bilde,
vår nye bror losjebror i midten
og til sist vår SEE Per Alfredsen fra Storlosjen  Skiringssal på høyre side.

Losje Ovatstjernen

VETERANMØTE I LOSJE OVATSTJERNEN
Det har blitt en tradisjon i Losje Ovatstjernen at vi på et møte i desember overlater embetsplassene til veteraner. Det er lett å fylle plassene, god motivasjon og entusiasme for oppgaven.
På vårt møte 9. desember 2019 var embetskollegiet meget erfarent, med gjennomsnittsalder på over 72 år. De har embetserfaring med til sammen 56 år i grunnlosje og 24 år i Storlosje. De viste at de har beholdt kunnskapen som skal til for å gjennomføre et godt losjemøte, til glede og tilfredshet for alle tilstedeværende.Foran fra v:
ME Bertil Knudsen – TjOE Sverre Solum – EE Arne Aas – Bibl Lars Aasgaard
Bak fra v:
CM Bengt Terje Martinsen – Skm Reidar Halvorsen – IV Per Engelsen – Skr Alf Wilhelm Peterson

Losje Orion

Sender over bilder fra resepsjon i Losje Orion i Ovatmøte den 7.1.2020.

Resipientenens navn er Erik Nedrejord Henrichen.

Han er her sammen med EE JackMorris McLaughlan.

Eric Henrichsen

losje Cetus

Onsdag 5. februar fikk 7. grads bror Jan Ole Pedersen, tildelt sitt fortjente Erkjentlighetstegn i losje Cetus. Bror Jan Ole fikk utmerkelsen for et godt og lojalt arbeid i ordenen vår. Vår nåværende kansellist startet sin vandring i losje Albota i den 1. oktober 2003 og var en av stifterne av losje Cetus i 2006. Bror Jan Ole har hatt flere embeter i Cetus, og var Edel Erk i Cetus i perioden 2015 til 2017. Høsten 2019 startet bror Jan Ole i jobben som ordenens kansellist.

Fv Nils Håkon Fevang, EE i losje Cetus, Jan Ole Pederser, Kanselist i FGDO og Per Alfredsen, SEE i storlosje Skiringssal


Fv Nils Håkon Fevang, EE i losje Cetus, Jan Ole Pederser, Kanselist i FGDO og Per Alfredsen, SEE i storlosje Skiringssal

Losje Myrica

Rekrutering av brødre.

Mandag den 10.2. 2019 hadde Losje MYRICA et fint og verdig opptak av 2 nye brødre.

Dette er et resultat av en hyggelig grillkveld som Losje MYRICA hadde i bakgården til Druidenes Hus i Porsgrunn i høst, for brødre med eventuelle kandidater.

Dette var andre gangen Losje MYRICA arrangerte en tilstelning i bakgården, det er også invitert kandidater til et brodermåltid. Totalt har arrangementene ført til at vi fått 7 nye brødre i løpet av en 3 års periode..

Losje MYRICA ønsker våre nye brødre hjertelig velkommen.Fra venstre: Bror Jan Terje Hestås og bror Tom Jøran Jørgensen.

Losje Syvstjernens

Losje Syvstjernens nye embedsmenn ble installert at Storlosje Haugars embedsmenn 21.02.2020

Bibl Tjoe Skm EE CM ME IV Skr
Jørn Gjorde Øyvind Sedevy Morten Klasbu Harald Bregner Bjørn Fosbæk Karl Arild Berg Terje Jonsrud Jon Henning Nygaard-Andersen
Stor Edel Erk Edel Erk Riks stor skattmester
Morten Teigen Harald Bregner Henning Brørby

Losje Nemeton av FGDO

Den 17/2-2020 fikk Losje Nemeton av FGDO et nytt blad på vår gamle eik, denne natt kunne vi ønske velkommen til Bjørn Åstrøm. Som høytidelig ble opptatt i vår orden I EFS, det at den gamle Druid orden vokser er et godt tegn. Vi håper og tror på at vi 2020 skal vokse enda mer her på Hamar. Slik at vi i år kan nå den magiske grense på 3000 brødre.


På bilde ses vår nye bror Bjørn Åstrøm og EE Geir Habberstad.