En ny Kapitelbror i SL Dovre 

Tekst og foto: OE Erik Elvestad, Stor Bibliotekar i Storlosjen Dovre

Fredag 15. mars 2024 ble det avholdt Kapitelmøtet i Stjørdal med losje Belenus som vertskap.

SME Inge Dahl holder tale for den nye Kapitelbror Arne Bye.

Det var 34 brødre til stede da vikarierende SEE, ROE Steinar Vordal, åpnet møtet. Dette var undertegnedes første møte hos losje Belenus, og den flotte og intime Lunden ga en flott ramme rundt møtet. Tilbakemeldingene fra brødrene tydet på at det rituelle møtet ble gjennomført på en verdig og høytidelig måte, og resipienden tok fornøyd sin første, kunnskapssøkende vandring i Storlosjen. 

Bror Arne holder sin takketale 

I forbindelse med dette møtet, ble det også gjennomført Lysseremoni, hvor Edel Erkene fra losje Pastos, losjene Cygnus, Nidaros, Belenus og ROE fra Losje Phoenix fikk overrakt ilden som SEE hadde med seg fra Riksmøtet. Det nye løsenordet vil bli formidlet brødrene på et senere tidspunkt. 

Fadder, Johs Skogsrud holdt også tale

På etterlosjen hersket det god stemning, og den nye Kaptittelbror, Arne Bye, fikk mange lykkeønskninger og godord med på veiene både fra SME Inge Dahl, sin fadder bror Johs Skogsrud og fra EE Odd Arild Fjeld Jacobsen i losje Pastos. Praten gikk som vanlig livlig, og det var god stemning ved brodermåltidet som for øvrig var speketallerken. 

Kapitebror Arne Bye og vikarierende SEE, ROE Steinar Vordal 

Vi gratulerer igjen Kapitelbror Arne Bye med graden, og ønsker han alt godt på hans videre Druidiske vandring.

Nye brødre i losje Nordstjernen

Skrevet av: Charles Nyfløt, SEE i SL Viken.

Den 4. april 2024 ble brødrene Svein og Arne Henriksen tatt opp i losje Nordstjernen. Dette er en spesiell begivenhet, da de begge følger i fotsporene til sin far og farfar, som også var medlemmer i Losje Nordstjernen.

På bildet ses : Brødrene Henriksen, samt Embetsmenn fra SL Viken og losje Nordstjernen.

Brødrene Henriksen er stolte av å fortsette familietradisjonen. De har begge vist stor interesse allerede for losjens verdier og idealer, og de ser frem til å bidra til losje Nordstjernen i årene som kommer.

NYTT EMBETSTEAM I LOSJE PLENYDD 2024-2026

Skrevet av: Svenn Willy Gjerde, Skriver i losje Plenydd.

Venstre Bak: CM, Jan Einar Riska; SKR, Svenn Willy Gjerde; IV, Erling Kopperdal; SKM, Kåre Voldum.
Venstre Foran: TjOE, Kent Lennart Sirevåg; EE, Tom Øyvin Landsnes; ME, Bernt Høiland; BIBL, Morten Hetland.

Torsdag 14. mars 2024 ble det gjennomført embedsmannsskifte i Losje Plenydd. SEE Jone Martin Skretting og hans embedsmenn gjennomførte en verdig og flott installasjon. En stor takk til Storlosjen Rygir, gjestende brødre fra Losje Jadar, Losje Tryggvason, Losje Tegula og egne brødre for et flott møte.

Losje Sagalund på utflukt.

Skrevet av: Per Haakonsen, Bibliotekar i losje Sagalund.

Tirsdag 30. Januar var 11 brødre samlet på Jarlsberg flyplass i Tønsberg. Erlend Sandvik var vert og ga brødrene en omvisning på flyplassen. Fortalte historien til plassen og hvilke aktiviteter som foregår der. Etterpå disket han opp med kaffe og kaker i peisestua. Der ble det også plass til noen fine samtaler. 


Tønsberg flyplass, Jarlsberg, oftest bare kalt Jarlsberg flyplass, ligger på Nordre Ås, 3 km nordøst fra tettstedet Sem (Tønsberg) i Vestfold. 

Flyplassen har en rullebane på 800 meter med asfaltdekke. Driften av flyplassen utføres av Jarlsberg Fritidssenter. Det opererer flere klubber fra Jarlsberg, deriblant Tønsberg Flyveklubb, slik at det er et rikt luftsportsmiljø med motorfly, mikrofly, modellfly og fallskjerm på plassen. 

Jarlsberg ligger i nordlige del av Torp kontrollsone og under Farris TMA, slik at tårnet på Sandefjord lufthavn, Torp må kontaktes både ved ankomst og før avgang. 

Flyplassen ble startet allerede i 1937 av Tønsberg Flyveklubb sammen med Tønsberg modellflyklubb. De leide et jorde av Wedel Jarlsberg og arrangerte i 1937 det første flystevnet på Jarlsberg. 

I 1939 utredet Tønsberg kommune mulighetene for å etablere en større flyplass på Jarlsberg. Men da landet ble invadert av Tyskland i 1940, ble hele flyplassområdet konfiskert av okkupasjonsmakten. 

I august 1940 laget tyskerne en improvisert flyplass på Jarlsberg. Elektrisk lys ble montert på bakken, til orientering for landing etter mørkets frembrudd.  

Utplasserte narrefly 

Tyskerne lagde store modeller, som skulle ligne på tyske bombefly og jagerfly, bensinfat o.l.  Narreflyene ble strategisk utplassert på Jarlsberg flyplass. Slik ville de lure allierte bombefly vekk fra Fornebu, som var en særs viktig militærflyplass for dem. 

Det ble altså fra tysk hold ansett som bedre at Jarlsberg eventuelt ble bombet av allierte bombefly enn Fornebu. Det var for øvrig tyskerne som la mye av betongdekket på Jarlsbergs rullebane. Flyene deres krevde jevnt og stabilt underlag – gress holdt ikke. 


Det kom tidlig under krigen på tale å anlegge en virkelig flyplass her, men arbeidet kom først i gang våren 1944. Fra de omliggende gårder ble det ekspropriert grunn, i alt 315 dekar, til en rullebane, 1400 m lang og 225 m bred. Nordmenn ble skrevet ut til arbeidsinnsats. Sammen med russiske sivile flyktninger av begge kjønn utførte de en stor del av planeringen. Russerne var innkvartert på Sem, i skolen, ungdomslokalet og Hotell Ulvin. Hovedbygningen på Fyllpå ble rekvirert til kontor m. v. til de offiserer fra det tyske flyvåpen som skulle lede arbeidet. Ved kapitulasjonen i 1945 var planeringen kommet godt i gang, og det var da lagt ut trelemmer over store deler av plassen. Som plassen da sto hadde den kostet tyskerne ca. 1/2 million kroner.  

Spitfire-jagere på Jarlsberg 

Etter krigens slutt i 1945, ble flyplassområdet overtatt av Samferdselsdepartementet, og ble snart brukt til både sivil og militær flyging. Det ble blant annet utstasjonert flere Spitfire-fly på Jarlsberg. 

I 1947 gikk man i gang med å sette plassen i brukbar stand. Etter hvert ble rullebanen forlenget, høyspentledninger flyttet, snarveien opp til Fyllpå stengt og de nødvendige bygninger oppført. 

I 1948 anmodet den norske del av SAS, Det Norske Luftfartsselskap AS (DNL), om at Jarlsberg flyplass skulle bli bygget ut slik at den kunne være et alternativ for Fornebu. To år senere vedtas en full utbygging av Jarlsberg, og året etter ble anlegget godkjent for bruk av både lette og tunge fly. 

I 1951 ble den også tatt i bruk som vikeplass for Oslo-området, når værforhold hindret landing på Fornebu eller Gardermoen 

Den 18. august 1952 lander det første ordinære rutefly fra selskapet Braathens SAFE på flyplassen. Samme året ble det inngått avtale med Det Kongelige Norske Flyvåpen om bruk av flyplassanlegget, og mang en jetjager benyttet seg av flyplassen på 50-tallet. 


I begynnelsen av 1957 var det nedlagt ca. 7 millioner kroner i plassen. Av dette beløp hadde Sem kommune betalt kr. 67.500 og Tønsberg kommune kr. 205.000. Det øvrige falt på staten.  

Norsk-amerikaneren Thor Solberg fikk i 1956 kontrakt på fem år for å  drive flyskole på Jarlsberg under firmanavn Thor Solberg Aviation Co.  

 I 1955 påbegynte selskapet Thor Solberg Aviation AS forhandlinger om bruk av plassen til drift av flyskole. Flyskolen ble etablert i 1957. 

Solberg meldte seg senere som leier av hele plassen, bygge den ut og  holde den i stand, men det viste seg vanskelig å komme til en forståelse  med Samferdselsdepartementet, som er mest stemt for å få all sivil fly trafikk over Torp. – I juni-august 1959 drev Solberg en daglig  prøveflyrute: Jarlsberg-Fornebu-Notodden-Hamar, og retur. Langvarige  forhandlinger mellom Forsvarsdepartementet, Sem og Tønsberg kommuner  og Solberg førte til at Solberg i 1961 fikk kjøpe flyplassen. hans firma Thor Solberg Aviation AS, er fremdeles eier av flyplassen 

Var en travel flyplass 

Thor Solberg var for øvrig den første som fløy over Atlanteren fra USA til Norge, og han grunnla egen flyskole i USA, og startet datterselskaper i Norge og drev en betydelig handelsvirksomhet innen luftfart i 35 år. 


1967 var et travelt år for Jarlsberg flyplass, for samme året startet også Fred. Olsen Flyselskap AS med flyginger fra flyplassen. 

I 1957 flyttet luftforsvaret sin virksomhet til Sandefjord lufthavn Torp, men dette året var Jarlsberg flyplass landets mest trafikkerte flyplass. Det sier litt om stillingen Jarlsberg hadde på 1950-tallet. På 1960-tallet ble imidlertid den kommersielle aktiviteten på Jarlsberg sterkt redusert. 

Jarlsberg har status som «flyplass til privat bruk» og drives av Jarlsberg Luftsportssenter as, som er eiet av luftsportsklubbene på plassen. 

Jarlsberg Luftsportssenter AS er en ideell organisasjon som koordinerer luftsportsaktivitetene på Jarlsberg Flyplass.. 

Tønsberg Flyveklubb er en av landets eldste flyklubber. Klubben ble stiftet den 18. mai 1937, og allerede den 4.juni samme år ble det første flystevnet avholdt på et av jordene til Jarlsberg Hovedgård. Datidens beste flygere fra hele Europa deltok og programmet var meget omfattende. Senere ble dette jordet leid av Tønsberg Flyveklubb og dette var opptakten til flyplassen på Jarlsberg. 

Klubben har hangar og klubbhus på Jarlsberg. Klubben opererer for tiden to klubbfly fra Jarlsberg. Begge er fireseters fly av typen Cessna 172 SP, LN-TFK og LN-FTE. Begge flyene benyttes av medlemmene til rekreasjon, tur og skoleflyging. I tillegg opererer klubbens medlemmer flere privateide fly fra Jarlsberg. 

Klubben disponerer klubblokaler med god plass til sosiale aktiviteter samt kontorer og rom for undervisning og planlegging av flyturer. 


Tønsberg Flyveklubb har i dag ca. 140 medlemmer. Foruten at klubbens medlemmer flyr tur- og skoleflyging blir det arrangert konkurranser i navigasjonsflyging og presisjonslandinger. Endel av klubbens medlemmer deltar også i konkurranser i inn- og utland. Noen av klubbens medlemmer flyr mer avansert akrobatikk og oppvisning. 

Medlemsmassen består av alt fra skoleungdom til yrkesflygere. Mange yrkesflygere har startet karrieren med et privatflysertifikat. Tønsberg Flyveklubb er det naturlige sted for alle som ønsker å skaffe seg informasjon om hva det innebærer å ta privatflygersertifikat. Flyklubben har flere aktive instruktører som utdanner flygere. 

Et produktivt år i losje Sagalund, i 2023.

Skrevet av: Per Haakonsen, Bibl i losje Sagalund.

Losje Sagalund har hatt et produktivt år i 2023. Rekrutteringsarbeidet har endelig begynt å gi frukter, og førstegrads-benken har økt med fire brødre. I tillegg har losjen tre nye medlemmer som venter på opptak i 2024. 

I januar 2023 ble brødrene Ole Christian Midtbust og Geir Skaret tatt opp, og i september samme år ble Erlend Sandvik og Tage Gullstrand tatt opp. Disse brødrene har allerede vist seg som gode representanter for losjen vår, og er ivrige til å delta og besøke andre losjer. 

Fra høyre: Geir Skaret, Tage Gullstrand, EE Bjørn S. Christoffersen, Erlend Sandvik og Ole Christian Midtbust.

Sagalund Losje har også jobbet med å få i gang aktiviteter utover bare losje-kveldene. Under korona-pandemien startet de med rusleturer rundt om i nærmiljøet på de tirsdagene de ikke hadde møte. Dette tiltaket var så vellykket at de har fortsatt med det. Videre har de startet en jakt- og fiskegruppe sammen med de andre losjene på huset. De har vært på fisketur til Møsvatn, og planlegger å gjenta turen til sommeren. De har også arrangert pølsekurs og fotballsamlinger på en pub i byen på lørdager, hvor det er flere kamper som går. Sagalund Losje har også hatt stand på torvet, der de har vist seg frem, og dette har gitt resultater. 

12.12.23 ble Old Erkene Knut Klemmetsby og Gunnar Thoresen tildelt erkjentlighetstegn for sitt arbeid for losjen. 

Fra høyre: OE Knut Klemmetsby, EE Bjørn S. Christoffersen og OE Gunnar Thoresen. 

Sagalund Losje har hatt et produktivt år i 2023, og ser frem til å fortsette å vokse og utvikle seg i 2024. 

Losje Nordstjernen. Tildeling av 40-årstegn til ROE Knut Haulan.

Skrevet av Charles Nyfløt, SEE i Storlosjen Viken.

Riks Old Erk, Knut Haulan

Vi var samlet i Druidens Hus i Oslo den 20.03.2024 for å feire en helt spesiell anledning: Nemlig utdeling av 40-års tegnet til vår kjære Riks Old Erk bror, KNUT.

I hele 40 år har han viet seg til vår Druidorden, og vi er dypt takknemlige for hans engasjement og trofaste tjeneste gjennom alle disse årene.

Bror Knut ble innviet i Losje Nordstjernen den 20.mars 1984, men meldte overgang til Losje Unitas i Ski 4.september i 1990.

I losje Unitas var han for øvrig en av Stifterne, men så i 2009 ble Losje Unitas nedlagt og bror Knut gikk tilbake til Losje Nordstjernen igjen.

Samme året ble han også æret med Riddergraden og tok navnet Ridderen av Fred og Ro!

Helt fra den gang han ble medlem i vår Orden, ble han raskt en aktiv bror, og tok på seg forskjellige oppgaver og verv, og har innehatt følgende embeter:

SKM i losje Unitas-1990-1992 `—  IV i losje Unitas 1992-1994

Stor Vakt i SL Viken i 2 Embets-perioder fra 1995-2001

Stor SKM i SL Viken i 2 Embets-perioder fra 2001-2007

På bildet ser vi: EE fra losje Nordstjerne, Embetsmenn fra SL Viken, Riks Old Erker fra Losje Nordstjernen og Pythagoras. Bror Knut sitter i første rekke, nr. 4 fra venstre.

Han har alltid vært villig til å hjelpe til der det trengs, og han har alltid satt Ordenens beste først.

Knut er en bror med et stort hjerte og en sterk vilje til å gjøre en forskjell.

Han er en god lytter, en støttende bror!

Han er et lysende eksempel på hva det vil si å være en ekte Druid.

I løpet av de siste 40 årene har Bror Knut, sett mye forandring i vår Orden.

Men gjennom det hele har han alltid holdt fast på våre verdier og idealer. Han har alltid vært en forkjemper for brorskap, ærlighet og sannhet.

Bror Knut bærer sitt Riddernavn Ro og Fred med det rette!

Ordensbror Knut, Vi er stolte av å ha Deg som bror!

Du er en stor inspirasjon for oss alle.

Tirsdag 19.mars 2024 var det Bardting i Oslo med Losje Pythagoras som vertskap.

Skrevet av Arild Gjervan, SME SL Viken.

Bildet viser de seks nye BARDER, fra venstre Ove Ruud, Nordstjernen , Ronny Thomassen, Fraxinus , Anders Dahlby Berg, Nordstjernen , Harald Simon Sundby, Pythagoras, Nicolay Kaas, Pythagoras og Ragnar Gille Larsen, Nordstjernen omgitt av embetsmenn fra Losje Pythagoras og Storlosjen Viken.

Erkjentlighetstegn i Losje Pythagoras tildelt OE Per Hermansen

Skrevet av Arild Gjervan, SME SL Viken.

Under et høytidsmøte i Losje Pythagoras 5. mars 2024 ble 6.gradsbror Per Hermansen tildelt losjens erkjentlighetstegn.

På bildet ser vi bror Per Hermansen  omgitt av fra venstre SV Rune Wiik, Edel Erk Frank Maugesten, SEE Charles Nyfløt og SME Arild Gjervan.

Bror Per ble opptatt i losjen I 2010 og har innehatt embetene Indre vakt samt i to perioder Bibliotekar. I tillegg har han i mange år vært en trofast person i losjens Festutvalg hvor han stiller opp flere timer før møtestart for å gjøre alt klart til møtene samt at han er med på matserveringen.

Bror Per er en stillfarende person som er meget opptatt av losjens ideelle arbeid og han er i stor grad opptatt av brødrenes ve og vel. Det at han stadig kontakter brødre som er syke eller fraværende blir det satt stor pris på.

Utdelingen fant sted under et stilfullt Høytidsmøte med 35 brødre tilstede, med besøkende brødre fra Losje Merlins-Stjerne og Storlosje Viken. Det ble under møtet i Lunden og under brodermåltidet sagt hyggelige ord om jubilantens innsats for losjen og dens brødre.

Vi har stor tro på at bror Per Hermansen også i tiden fremover vil bidra med sin aktive innsats i  det videre losjearbeidet

Resepsjonsbølge i januar hos Losje Avalon i Drammen

Tekst og foto: Fred Øveraas, arkivar.

1. Tre nye Ovater i Losje Avalon den 9. januar 2024

Denne kvelden fikk vi 3 nye brødre i Losje Avalon:  
Tony Michael Kvandal (fadder Yngve Holst Johansen);
Rune Ingebrigtsen, (fadder Yngve Holst Johansen) og
Stein Jensen (fadder RSSKM Henning Brørby, Syvstjernen)

Fra venstre: Stein Jensen, Rune Ingebrigtsen og Tony Michael Kvandal.

Vi hadde et fint brodermåltid med biff av hjortemørbrad. Bordvert var Runar Kvam, som ledet det hele med sikker hånd.

Gjester denne gang var:
RSSKM Henning Brørby, Syvstjernen
Fra Losje Nemeton i Hamar: Trygve Hveem
Fra Losje Eken i Tønsberg: Bjørn Erik Eriksen og Tormod Gran
Fra Rasalas i Bø, Atle Tjønnås og Tom Andreas Haugen
Fra losje Bardstjernen: Asbjørn Eggesbø og Tom Andrè Källman

Bordet var flott dekket, og serveringen gikk helt perfekt.

Festutvalget fikk stor takk og berømmelse for å ha gjort en flott jobb foran dette møtet.

2. Tre nye Ovater i Losje Avalon 16. januar

Det var igjen stor festivitas i Druidenes hus i Drammen tirsdag 16. januar, kun en uke etter forrige resepsjon i første grad. Denne kvelden ble tre nye brødre ønsket velkommen til Ovatgraden.

Bak: Trond Utengen (fadder for Martin og Håkon), Martin Utengen, Morten Ottesen Haldorhamn (Terjes fadder). Foran: Terje Paulsen og Håkon Røine.

Trond Utengen er fadder til to av de nye brødrene, Martin Utengen og Håkon Røyne, mens Morten Ottesen Haldorhamn er fadder for Terje Paulsen.

Bror Håkon Røines takketale på vegne av tre nye Ovatbrødre:

Fra v.: Trond Utengen (fadder for 2 nye), ny Ovatbror Håkon Røine, SSKR Erik Lindseth og TjOE Hans Fergestad.

«Kjære brødre.
Det er med glede jeg står her i dag, etter en opplevelsesrik seremoni og mottagelse her på Hotvet, Druidenes Hus.

Å være omgitt av brødre som deler felles interesse for losjelivet, er en stor glede og jeg ønsker å uttrykke min takknemlighet på vegne av mine to nye brødre og meg selv.

Jeg vil rette en spesiell takk til bror Trond, som gjennom sine historier har inspirert oss til å utforske losjelivet nærmere, symbolikken og den dype forståelsen som losjen gir. I høst tok vi den viktige beslutningen – et ønske om å bli en del av denne unike ordenen.

Vårt første møte med brødre under hyggelige hjemmebesøk og informasjonsmøte var en varm velkomst. Det er med glede jeg nå takker for opptakelsen i losje Avalon.

En tanke som slo oss er: Tenk å få så mange nye brødre i løpet av en kveld, og tenk hvilke enorme konsekvenser det får når vi skal kjøpe julepresanger! (Spontan latter og applaus fra brødrene)

La meg avslutte med å si – på vegne av oss tre – tusen takk for den varme velkomsten vi har fått, og takk for at vi fikk oppleve den fine seremonien og denne flotte kvelden.»

3. Resepsjon i Bardgraden 23. januar Druidenes hus, Drammen

Som en oppfølging av to Ovat–resepsjoner i første halvdel av januar kunne Losje Avalon trå til med enda en resepsjon den 23. januar. To resipienter – Yngve Holst Johansen, Losje Avalon og Per Marius Holm, Losje Hringar var hovedpersoner ved dette Bardting. Dermed fikk Avalon og Hringar hver sin nye bardbror etter en meget godt gjennomført resepsjon.

Nye Barder: Yngve Holst Johansen, Avalon og Per Marius Holm, Hringar.

Edel Erk Espen Iversen talte for Bardene, og innholdet i talen ga et konsentrat av de viktigste momentene fra resepsjonen. Viktige punkter å huske på for de nye Bardene. TjOE bror Hans Fergestad gratulerte de nye Bardene med dagen.

Etter et vel tilberedt brodermåltid takket bror Birger Bekkevold fra Hringar for maten, før brødre samlet seg i salongen til etterlosje.