Losje Celyn, 40 årstegn og Erkjentlighetstegn

Kjære Ordensbrødre!

Hjemmebesøk til vår Ringgradsbror Øystein Fjeldsgaard. Født 05.04.1941. I stuen, har vi i markert at bror Øystein har fått tildelt vår Ordens 40 årstegn og Losje Celyns Erkjentlighetstegn for det arbeidet han har lagt ned for losje Celyn og Den Forenede Gamle Druid-Orden. Bror Øystein var en av stifterne i losje Celyn, vi hedret disse når losjen var 40 år, men på grunn av helsen kunne ikke bror Øystein være tilstede under denne markeringen, tiden gikk og helsen gikk opp og ned for vår kjære bror så kom 40 årstegnet til bror Øystein igjen ble det noen utfordringer, men før sommeren fikk vi det til med et hjemmebesøk og overrekkelsen kunne finne sted.

Det første embedskollegiet var slik:

EE. Egon Post. 

ME. Kjell Engervik. 

TjOE   Jan Johannessen. 

Sekretær (Skriver) Tom Ivar Gumpen. 

Skm Bjørn M Rasmussen. 

Marshall (Ceremonimester) Leif Hille.

IV Per Danielsen.

Øvrige stiftere var Øystein Fjeldsgaard, Odd Nygaard og Ragnar Hansen. 

Fra de 24 brødrene som var stiftere for over 40 år siden, bror Øystein Fjeldsgaard er en positiv bror og det setter vi stor pris på, han stiller opp når han kan, for losjen og brødrene. Dette er å gi til Ordenen! Ja, bror Øystein, du skal vite at vi setter veldig pris på deg! 

Du har gitt av deg selv til broderskapet, selv om du var borte fra losjen ca. 9-10 år grunnet situasjonen hjemme glemte du aldri losjen, bror Øystein fikk Ovatgrad 19.09.1974 og Ringgraden 26.09.1997

25 års Veterantegnet den 29.11.2012 og den 09.05.2023 vår Ordenens 40 årstegn og Celyns Erkjentlighetstegn.

Noe som ikke kommer frem, er at du har lang fartstid i utvalg i losjen.

Dine faddere er Arne Sandvold og Odd Nygaard. 

Arne Sandvold er ikke lenger blant oss må det lyses fred over hans mine.

Bror Øystein, selv om verden innimellom kan føles tung, må du huske på at du fremdeles er ung, med tomme livsark fremfor deg.

Bror Øystein nå må du finne frem blyantene og tegne i vei.

Tekst og foto:

Sommerfest i losje Druidstjernen 09.06.23

Fredag den 9.6 var Brødrene med respektive i losje Druidstjernen samlet hos Guro, Jørgen og Erik Sæther på deres sommer sted på Brevik ute på Nøtterøys syd-spiss, vi ble servert reker og hjemme stekt loff og både mat og stemninga var helt topp, så en stor takk til vertskapet, og vi håper jo dette kan bli en tradisjon, så da ønsker vi alle brødre med respektive en strålende fin sommer.

Skrevet av: Kapittelbror Petter Solheim, Bibl Losje Druidstjernen

Veterantegn tildelt Old Erk Geir Erling Hilde, losje Nemeton

Tekst og foto: Sverre Brodal

Mandag 20. mars 2023 ble det avholdt høytidsmøte i losje Nemeton på Hamar, i forbindelse med tildeling av veterantegn for 25 års medlemskap til Old Erk Geir Erling Hilde. 

Fungerende Edel Erk, Jonny Solvang,og øvrige embetsmenn, utførte tildelingen på en høytidelig og verdigmåte. 

Det var 25 brødre til stede inkludert en gjest fra losje Pastos.

Bror Geir Erling fikk hilsninger, gratulasjoner og gode ord fra brødre i losje Nemeton, losje Pastos, og storlosjen Eidsiva.

Jubilanten har vært med på å sette sitt preg på losje Nemeton gjennom sine mange år som embetsmann og aktiv bror. Han har vært Skriver (to perioder), Bibliotekar, Edel Erk og Tjenestegjørende Old Erk. Han var også med i komiteen som utarbeidet en god løsning for å splitte losje Pastos, da Nemeton ble stiftet i sin tid. Han var losje Nemetons første Skriver.

Vi gratulerer bror Geir Erling med veterantegnet, og losje Nemeton med en ny veteranbror.

HMS dag på Buøya, Losje Cromlech

HMS utvalget ved IV Gunnar Madsen gjennomførte lørdag 15. april en HMS dag på Buøya. Damelosjen Caritas stod for arrangementet, med vafler, kake og kaffe. Losje  Cromlech brødre stod for det praktiske med demo av brannslukking, livredning og rømning fra lunden. Vi var ca 40 personer tilstede. Etter at dette var slutt, var vi ca 20 som fortsatte med lapskaus og godt drikke av alle varianter. Vi takker Losje Caritas for arrangementet, og brødrene Anders Thorbjørnsen, Ove Andreas Frigstad, Tore J Frigstad, og Frederick Stensbye, som stod for de praktiske brann og livredningsdemonstrasjonene. Profesjonelle brødre, som alle har hatt, eller har jobb/engasjement innenfor brann og redningstjenesten. En fullt operativ ambulanse fra Røde Kors stillte de med, og fullt utstyr. En kjempeviktig og nyttig lørdags aktivitet. Bare fornøyde deltagere og arrangører. Dette har vi hatt flere ganger tidligere også, men ikke siden før pandemien vi har vært gjennom. Da går vi sommeren trygt i møte. 🤝🤝🤝

E.F.S.
Håkon Mørland
Skriver Cromlech. 

Stiftelsesmøte Losje Fraxinus

Losje Fraxinus hadde stiftelsesmøte med opptak av to nye Ovater tirsdag 21 mars i Losjehuset i Asker.

Losjen ble stiftet 10 mars 2001 og Moderlosjen var Losje Bardstjernen i Drammen.

Møtet startet som et høytids-stiftelsesmøte og gikk så over til resepsjon av de to nye ovatene.

EE Christian ledet møtet på, som alltid, en fin måte i E.F.S

To av stifterne, ROE Bjørn Christiansen  (SOE SL Viken)og OE Lars Morten Laache (SSKM SL Viken) var til stede på møtet.

På bildet er det fra venstre SBibl Dag Johannesen, bak SEE Charles Nyfløt, foran SOE Bjørn Christiansen, Ovat Knut Elvan, bakerst EE Christian Dahl, Ovat Ronny Thomassen og SSKM Lars Morten Laache til høyre.

Det var gjester fra SL Viken, SL Eker, Losje Allbota, Losje Pythagoras, Losje Hringar og Losje Nordstjernen, til sammen var vi 29 brødre til stede denne natten.

Stor takk til OE Svein Thoresen som steppet inn som Bbl på kort varsel og takk også til brødrene fra Nordstjernen som bisto som medhjelpere. 

Vår eminente kokk bror Hans Jørgen disket opp med koldtbord denne kvelden, noe som bidro til at dette ble en virkelig fin kveld for alle og ikke minst for de to nye brødrene i Fraxinus.

Mbh Bjørn Kostamo

Skr Fraxinus

KAPITTELMØTE SL VIKEN 20.APRIL 

Tekst: SEE Charles Nyfløt og redaksjonen, Foto: Privat 

Torsdag 20. april ble det avholdt Kapittelmøte i SL Viken, ledet av en godt forberedt SEE, Charles Nyfløt og hans storembedsmenn. 

Møtet ble selvsagt gjennomført etter våre gamle druidiske skikker, og det var losje Fraxinus (Asker) som var vertskap denne natten. 

Det var 9 resipiender fra losjene Nordstjernen, Pythagoras og Fraxinus. 

Kapittelmøte SL Viken 20/4-23: Hans Jørgen Dideriksen, Frode Tangen, Nicolai Stang Laache, SEE Charles Nyfløt, Dag Jordbru, Roar Skinderviken, Ragnar Boye, Stephan Warnick Danzer, Fredrik Follestad og Johan Bendikt Grønning

KAPITTELMØTE I SL RYGIR 21. APRIL 2023 

Tekst/Foto: OE Reidar Øksnevad – redaksjonen 

Fredag 21.april ble det avholdt Kapittelmøte i SL Rygir, ledet av SEE Jone Skretting og hans nyinstallerte embedsmenn. Dette var første SL møtet etter installasjon.  

Møtet ble dog gjennomført til punkt og prikke etter våre gamle druidiske skikker. Her må det ligge mange øvingstimer bak.  

Det var losje Tryggvason som var vertskap for 70 brødre denne kvelden, og kokken serverte mør og god oksesteik med tilbehør. 

Kapitelmøte Rygir 21/4-23. F.v.: SEE Rygir, Jone Skretting, Ole Johan Melbye Benestad (Sanden), Bjørn Reidar Kleppe (Tryggvason), Osmund Løge (Jadar), Svein Egil Wærsland (Skjalgsson), Jone Skretting (Jadar), Helge André Skogøy (Yggdrasil) og SBIBL, Agder, Torgeir Aasen. Resipiend Lars Andreas Glendrange ikke tilstede på bildet.

Vi hadde 7 resipiender, hvorav 1 fra SL Agder (Sanden – Kristiansand) og 6 fra SL Rygir (Jadar, Yggdrasil, Skjalgsson og Tryggvason) 

Barden gratulerer! 

ADRIAN + ADRIAN = CELYN 

Tekst/Foto: OE Reidar Øksnevad, Redaksjonen 

Torsdag 13.april var det tid for høytidsmøte med resepsjon i losje Celyn i Mandal. 33 brødre hadde funnet veien til Frøysland denne natten. 2 gjester fra SL Agder, SOE Michael Spitz og SME Gunnar Holbek, samt undertegnede, OE Reidar Øksnevad fra losje Jadar.  

Det var EE Hans Hellsten og hans embetsmenn som ledet det rituelle møtet, etter våre gamle druidiske skikker. Seremonien var, nesten som vanlig, gjennomført med nøyaktighet og flid. 

Det ble av flere talere tatt opp hvor viktig det er med kontinuerlig påfyll på den grønne benken, noe vi ser flere og flere steder i det siste. 

Det var brødrene Adrian Dahl og Adrian Baade som resipierte denne natten. Faddere for dem var svigerfar, OE Øystein Dahl, på Adrian, og Druidbror Ole Aleksander Askeland Jensen, på Adrian. Henholdsvis Dahl og Baade 😉  

Til nattens brodermåltid ble det servert svinesteik og kokte poteter med tilbehør. 

Etterlosjen varte til oppunder midnatt, før de siste brødrene, fornøyde, trakk hjemover. 

Barden gratulerer! 

SILDEBORD OG AKEVITTSMAKING I LOSJE YGGDRASIL 

Tekst/Foto: OE Reidar Øksnevad, Redaksjonen 

Fredag 14.april var det endelig tid for å innføre en ny tradisjon på sørvestlandet. Losje Yggdrasil har tatt mål av seg å samle SL’ene Bjørgvin, Rygir og Agder sine grunnlosjer i Haugesund, et naturlig midtpunkt i området. Losjer fra andre kanter av landet er selvsagt også velkomne. 

Fra Brodermåltidet/sildebord i Yggdrasil.

Temamøtet har blitt snakket om en stund, og det var ønskelig at det ble satt opp nok et fredagsmøte i vårt distrikt (Bjørgvin, Rygir og Agder). Det har også blitt snakket om hvilket tema en skulle velge, men en endte opp med presentasjon og prøvesmaking av den lokalproduserte Utsira-akevitten og sildebord. Akevittene var det gründer Tor Håland som presenterte, faktainformerte om og fortalte gode historier rundt akevitt generelt, men Utsira-akevitten spesielt. 

Det er også nummererte varianter av enkelte av Utsira-akevittene. En annen etikett er i samarbeid med en kjent kunstner.  

Tor Håland er for øvrig medlem i Odd Fellow-ordenen i Haugesund, som leier ut huset til losje Yggdrasil. 

Fra Brodermåltidet/sildebord i Yggdrasil. Tor Håland

Det ble som sagt servert et fantastisk sildebord med mange smakfulle varianter. 

De av dere som gikk glipp av denne begivenheten, fortvil ikke, det er blitt lovet at dette skal være en årlig happening. Snøballen har begynt å rulle. 

Det har allerede meldt seg interessenter fra både SL Agder, og grunnlosjer derfra, samt fra brødre østfra. Når datoen for neste års “sildemøte” frigis er det først til mølla. Da forventes det enda flere losjer representert, gjerne også fra resten av landet. Dette var moro. 

Selve møtekvelden startet med et ordinært ovatmøte, ledet av en nyinstallert og opplagt EE Per Thore Dyngen og hans embetsmenn. 

Det var hele 9 losjer representert i Lunden denne natten: SL Bjørgvin, ved SBIBL og SSKR, losjene Corona og Mithras fra Bergen, Plenydd fra Stavanger, Jadar, Skjalgsson og Tryggvason fra Bryne og Tegula fra Sandnes, foruten egne Yggdrasil-brødre. 

Vi takker embetsmenn og brødre i losje Yggdrasil for initiativ til og gjennomføring av dette fantastiske konseptet. Mange av oss gleder oss allerede til neste års temamøte 😊