Erkjentlighetstegn tildelt bror Odd Endresen 28. februar 2023

Fra v.: EE Derek Strøm-Normann, OE Odd Endresen m/erkjentlighetstegn og RSEE Geir-Kåre Jordheim

Losje Abaris inviterte den 28. februar 2023 til Ovat Høytidsmøte for å dele ut losjens erkjentlighetstegn til bror Odd Endresen. EE innledet møtet med å ønske velkommen, spesielt til bror Odd som skulle få tildelt erkjentlighetstegnet. Skriver leste begrunnelsen for embetskollegiets beslutning:

«OE bror Odd, er en losjebror som gir alt av seg selv for andre. Han har gjennom sitt medlemskap alltid satt andre i fokus, dette gjelder i de embetsverv han har innehatt, samt øvrige oppgaver han har påtatt seg. Som leder for Historisk utvalg bidrar han i sterk grad til å ivareta losjens historie. Dette arbeidet er av uvurderlig verdi. Bror Odd viser et engasjement og initiativ utover det som kan forventes. Hans interesse for historie generelt og losjen spesielt, spiller en avgjørende rolle i dette arbeidet. Historisk utvalg v/bror Odd som leder, forvalter losjens historie til beste for brødrene og losjen.»

Deretter ble bror Odd høytidelig dekorert av EE med erkjentlighetstegnet og Skriver leste teksten på diplomet og EE overrakte det til bror Odd. RSEE var først oppe for å gratulere og sa at det var meget fortjent at bror Odd fikk erkjentlighetstegnet. EE gratulerte også og ga ordet til bror Odd som takket og ga uttrykk for at han satte stor pris på tildelingen og all heder som ble gitt han.

Bibliotekar holdt nattens ideelle innlegg med tittelen «Ildsjeler» og sammenlignet med den mangeårige innsatsen bror Odd har gjort for losjen. Høytidsmøtet ble avsluttet med broderringen, vi sang avslutningssangen og til slutt var det utgang med prosesjon.

Ved brodermåltidet holdt EE bror Derek en tale der han avsluttet med disse ordene:

Kjære bror Odd, losje Abaris takker deg for ditt engasjement. Du er en losjebror som deler av din viten med oss andre, noe vi verdsetter høyt. Gratulerer med losjens erkjentlighetstegn.

Tekst og foto: Tor Kvillum, Abaris

Ny Druidbror i losje Abaris

Losje Abaris fikk en ny Druidbror 14. februar 23. Det var bardbror Terje Bjanger som gjennom en høytidelig rituell seremoni mottok Druidgraden, og det er i seg selv en flottopplevelse. Men bror Terje fikk en spesiell tilleggsopplevelse. Det var nemlig hans kjødelige bror, Jørn Eino Bjanger, som i egenskap av å være CM førte ham rundt i Lunden.

I Lunden leste Old Erk Frank Johannessen som «ord i mørket»sitt eget dikt «Ord til en Druid», der han blant annet sa 

I natt har du igjen latt deg blitt lede

Videre mot druidismens høye borg.

Igjen har du fått oppleve samholdets glede,

Å bli hedret av brødre, i glede som i sorg.

Ved brodermåltidet var det EE Derek Strøm-Normann som holdt bordtalen, der han viet en del av den til losjens nye Druidbror. Han gratulerte bror Terje med Druidgraden, og sa videre at bror Terje har vist en innsats det står respekt av. Til tross for et arbeid med skiftordning og lengre perioder der han ikke er hjemme, har han vært en aktiv losjebror.

F.v: CM Jørn Eino Bjanger og vår nye Druidbror Terje Bjanger.

Tekst og foto: Odd Endresen

Høytidsmøte m/utdeling av Erkjentlighetstegn

F.v br. Anders Sukka og EE, br. Arvid Vistnes

Losje Skjalgsson hadde utdeling av Erkjentlighetstegn til vår bror Anders Sukka 02.03.2023 i Druidenes Hus, Bryne.

bror Anders ble tatt opp i vår Losje Skjalgsson 07.03.2012. tildelt Ringgraden 27.09.2019. Han har alltid vert en bror som har stilt opp og spredd trivsel for brødrene og Losjen. Anders har etter opptaket i losjen hatt 227 besøk i grunnlosjen, av disse er 65 besøk i andre grunnlosjer.

Anders er en god ambassadør for Losje Skjalgsson og for ordenes målsetning.

Samme kveld fikk bror Lars Andreas utdelt ex regalie for sitt arbeid i Losje Skjalgsson. Losje Skjalgsson gratulerer begge brødre. På Ovatmøte var 42 brødre tilstede. Derav 3 representanter fra SL Rygir, 2 brødre fra Losje Jadar og 37 egne brødre. Nattens meny var lettsaltet torsk med tilbehør.

i EFS
Magnar Espeland
Skriver Losje Skjalgsson

Veterantegn Losje Plenydd 02.03.2023

F.v EE, br. Kent Sirevåg og OE, br. Jan Larsen

Torsdag 2. mars var det kalt inn til høytidsmøte i losje Plenydd, Stavanger Dette for å tildele Veterantegn, 25 år, til en bror som har ervervet retten til å bære dette. Old Erk Jan Larsen fikk tegnet tildelt gjennom en stilfull og verdig seremoni, ledet av EE br. Kent Sirevåg og hans embedsmenn. 26 brødre var samlet inkludert fire gjester fra Losje Tegula og en fra Losje Tryggvason.
Mange brødre hadde mange personlige hilsener og gode ord til jubilanten som har fortjent hvert og ett av dem. Jubilanten har på sin måte bidratt til losjen gjennom mange år som blant annet Edel Erk i to perioder og Tjenestegjørende Old Erk.

Barden gratulerer den nye veteranen, og losje Plenydd med en ny veteran.

Med broderlig hilsen

i EFS
Bernt Høiland
Skriver Losje Plenydd

INSTALLASJON AV EMBETSMENN I SL RYGIR 

Bak f.v SSKM, br. Odd Magnor Mellemstrand, SSKR, br. Geir Bilstad, SCM, br. Marton Rosland og SV, br. Eirik Njærheim
Foran f.v SBIBL, br. Arvid Murvold, SOE, br. Trond Erik Hetlelid, SEE, br. Jone Skretting og SME, br. Thor Jan Hermansen

Tirsdag 28.februar var losje Tegula vertskap når Ordensledelsen skulle innsette nye embetsmenn i SL Rygir. Hele 80 brødre var tilstede fra Ordensledelsen, SL Rygir og SL Bjørgvin. Hele 9 GL’er var representert: Corona, Mithras, Celyn, Plenydd, Jadar, Yggdrasil, Skjalgsson, Tryggvason og Tegula 

SEE, br. Trond Erik Hetlelid åpnet møtet på rituelt vis, før Ordensledelsen tok over, som seg hør og bør. 

Ordensledelsen var representert ved RSOE, br. Geir E. Tofsrud, RSME, br. Asbjørn Strand, RSBIBL, br. Svein Kristiansen og RSCM, br. Otto Grønningen. Under tildelingen fikk Ordensledelsen god assistanse av ROE, br. Per Kristian Hagen, Tegula. 

Seremonien var preget av høytidelighet og nøyaktighet, godt innøvd. Påtroppet ny SEE, br. Jone Skretting tok over stafettpinnen og takket Ordensledelsen for vel utført arbeid. Så ble det delt ut ex-regalier til de brødre som gikk ut av sine verv. Brødrene Kjell Vidar Bjørkhaug, Sondre Andersen og Ole Jakob Kverneland ble takket for deres innsats, mens flere av de andre enten fortsatte i sitt verv, eller fikk nye oppgaver. Avtroppende SEE, br. Trond Erik Hetlelid tiltrådte som SOE for Rygir. 

Bak f.v ROE, br. Per Kr. Hagen, SBIBL Bjørgvin, br. Kjell D. Berg, SBIBL, br. Arild Murvold, SOE, br. Trond Erik Hetlelid, SSKR, br. Geir Bilstad, SME, br. Thor Jan Hermansen, SSKM, br. Odd magnor Mellemstrand, SV, br. Eirik Njærheim.
Foran f.v RSCM, br. Otto Grønningen, RSOE, br. Geir E. Tofsrud, SEE, br. Jone Skretting, RSME, br. Asbjørn Strand, RSBIBL, br. Svein Kristiansen

Tekst og foto: Reidar Øksnevad, redaktør

TO NYE BRØDRE I LOSJE PYTHAGORAS

På bildet ses fra venstre foran:  
SV Rune Wiik, Nye brødre Nicolai Kaas og Torbjørn Eriksen , SCM Johan Jonhaugen 
Midten fra venstre: Sbibl Dag Johannessen og SME Arild Gjervan
Bak fra venstre: SEE Charles Nyfløt og EE Frank Maugesten

Alle som er medlem av våre losjer i Druideordenen kan ikke ha unngått å få med seg den store aktivitet som pågår for å rekruttere nye medlemmer.

Dette arbeidet har i Storlosjen Viken så langt medført totalt 11 nye brødre. Det fordeler seg seg på fire i Nordstjernen, en i Merlins-Stjerne, tre i Pythagoras og tre i Fraxinus.

Losje Pythagoras tok opp to nye brødre under sitt møte den 14.februar.

De nye brødre er Torbjørn Eriksen og Nicolay Kaas. Det hele skjedde i et høytidelig og stilfullt gjennomført møte med 34 brødre tilstede, hvorav fem fra Storlosjen Viken. 

De nye brødrene hadde vært tilstede under losjens årsfest 21. januar slik at noen hadde blitt kjent med dem i forkant av resepsjonen. Det ble et minnerikt møte for de nye brødrene, med god stemning så vel i Lunden som under brodermåltidet og etterlosjen. De nye brødrene gjorde et positivt inntrykk og gled fint inn i miljøet og var med på å skape en god stemning fra første møte. Vi tror de nye brødrene vil gli godt inn i losjen som er kjent for å ha er meget godt internt miljø.

Vi ser frem til fortsettelsen.

Skrevet av: SME Arild Gjervan, Storlosjen Viken

Foto: Ringbror Terje Linde, Losje Pythagoras

Høytidsmøter i losje Celyn

Etter høstterminen, som kulminerte med at ROE, br. Kjell Engervik fikk
Ordenens Fortjeneste Tegn (OFT) i gull, så skulle en tro at en var ferdig med
høytidsmøter for en stund, men neida, allerede 5. januar ble det igjen et
høytidsmøte. Denne gang for å tildele SME, br. Gunnar Holbek 25 års
veterantegn. Br. Gunnar har vært en aktiv losjebror, med 11 år som
embedsmann bak seg, og er nå SME i SL Agder.

25 års veterantegn, f.v.: EE, br. Hans Hellsten og jubilant, SME, br. Gunnar Holbek


Etter mange godord i Lunden og ved brodermåltidet, takket br. Gunnar for
oppmerksomheten og fine ord.


Nå skulle en tro at embedsmennene kunne ta en høytidsmøte-pause, men det
skulle komme mer.


Torsdag 19.januar var det igjen kalt inn til høytidsmøte, med tildeling av
Erkjentlighetstegn.


Det var ROE, br. Arne Adriaenssens og OE, br. Trygve Helle som skulle tildeles
Erkjentlighetstegnet. Det ble et flott høytidsmøte, ledet av EE, br. Hans Hellsten
og hans embedskollegium. Det var mange tilstedeværende brødre som kastet
glans over hovedpersonene.


Hva de har gjort for losjen helt fra starten av da vi skulle få vårt eget hus, det
ville ta flere sider å fortelle alt, men det skal jo nevnes at br. Arne sto for
stjernehimmelen i Lunden og det er akkurat slik stjernene sto da vi bygde huset.
Br. Trygve sto for utsmykningen av Lunden, og når en ser på alt smijernet som
er laget, og mere til, så er det rart at de ikke har fått tegnet for 20 år siden.
Begge to har en mannsalder bak seg som embedsmenn i både GL’en og SL’en.
Så må vi trekke frem våre embedsmenn og medhjelpere som har hatt mange
ekstratimer med gode forberedelser, slik at alt skulle gå greit, og det klarte de
med glans.


Som regel blir ikke festkomiteen nevnt, men de gjorde en god jobb, med
pynting av bordene og serveringen på alle de høytidmøtene vi har hatt siden i
fjor høst.

2 Erkjentlighetstegn i Celyn. F.v.: OE, br. Trygve Helle, EE, br. Hans Hellsten og ROE, br. Arne Adriaenssens.


Tekst: OE, br. Odin Hellsten.

Bardting Losje Myrica 13.02.23

F.v: EE, Øivind Madsen, Geir Ovastrøm, SSKM, Roar Inge Arnesen

Mandag 13. Februar var det tid for Høytidsmøte, Bardting i losje Myrica.

Det var ovatbror Geir Ovastrøm som trådte inn i Bardenes rekker denne natten.
Resepsjonen ble gjennomført på en verdig og stilfull måte, etter vår gamle
Druidiske skikker, ledet av EE, br. Øivind Madsen og hans embetsmenn.


Vi gratulerer br. Geir med Bardgraden, og losje Myrica med en ny bardbror.

Skrevet av: SBIBL, SL Ra, br. Øyvind Madsen

Druidstevne Losje Skjalgsson 16.02.23

F.v: brødrene Oddvar Birkemo, Per Egil Friestad, Tommy Egeland, EE Arvid Vistnes, Andreas Aarsland og Njål Jåtten. Foto: Reidar Øksnevad, redaktør Barden

Det ble avholdt Druidstevne med opphøyelse hos Losje Skjalgsson 16.02.2023, Druidenes hus, Bryne.


Bardbrødrene Per Egil Friestad, Oddvar Birkemo, Tommy Egeland, Njål Jåtten og Andreas Aarsland ble opphøyet til Druider denne natt. EE Arvid Vistnes og hans embetsmenn holdt en fin og verdig opphøyelse. Barden gratulerer de nye druider.


Nattens brodermåltid besto av koteletter med surkål og tilbehør.


Ved avslutningen av dette Druidstevne var SL Rygir representert med SEE Trond Erik
Hetlelid, Losje Jadar med TJOE Tore Erga og OE Reidar Øksnevad, Losje Tryggvason med
Druid Luciano Skar-Machado, Losje Tegula med EE Robin Landrock og OE Åsmund Sola
og 32 egne brødre.


Tekst: SKR, br. Magnar Espeland, Skjalgsson

Bardting Losje Tryggvason 06.02.23

Onsdag 8.februar var det høytidsmøte, Bardting i Losje Tryggvason, hvor
ovatbror Arne Bore skulle ønskes velkommen i Bardtinget.


Vi var samlet 37 brødre fra SL Rygir, losjene Jadar, Tegula og Skjalgsson, samt
selvsagt egne brødre, for å gjøre dette til en minnerik kveld for br. Arne og alle
tilstedeværende.


Seremonien ble verdig og stilfullt ledet av EE br. Jørn Andersen og hans
embedsmenn i Druidenes hus på Bryne.

F.v.: br. Arne Bore og EE Jørn Andersen


Losje Tryggvason og Barden gratulerer.

Tekst/Foto: SKR, br. Vidar Haugland og br. Reidar Øksnevad, Barden