Losje Mithras

Skrevet av ROE Oddbjørn Rossland – losje Mithras.

ROE Øystein Tveisme
Stifter av losje Mithras, bror Øystein Tveisme, fylte 90 år fredag 22 mai 2020. En delegasjon bestående av ROE Arne Magnussen (Ordensledelsen/Malus), ROE Tor Gjelvik, ROE Øivind Hitland, OE Helge W Sjursen og ROE Oddbjørn Rossland alle fra losje Mithras tok turen til Kinsarvik. De overbragte blomster, gaver og gode ord for å gratulere vår kjære bror Øystein. Krav til smittevern på sjukeheimen på grunn av Korona, og at vår kjære bror Øystein ikke var helt i slag på dagen lot det seg ikke gjøre å møte jubilanten.
Delegasjonen møtte derimot bror Øysteins niese Kjellrun på gården hvor bror Øystein vokste opp. På vegne av bror Øystein tok Kjellrun oss godt imot og serverte oss kaffe. Hun tok imot hilsener, blomster, gaver, gode ord og en historisk «krønike» om Storlosjen Bjørgvin utarbeidet av ROE Oddbjørn Rossland. Under besøket ble det tatt ett bilde av delegasjonen hjemme i hagen til bror Øysteins barndomshjem. Bildet henger nå på bror Øysteins rom på sjukeheimen til stor glede for han.

Tveisme 22. mai 2020

OE Helge Sjursen, ROE’ene Øyvind Hitland, Tor Gjelvik, Arne Magnussen og Oddbjørn Rossland

Ettermøte med Frode Berg.

Ettermøte med Frode Berg. (ved Jan Erik Egge Hansen, losje Merlins-Stjerne)

Den pensjonerte grenseinspektøren ble arrestert i Moskva i desember 2017, mistenkt for spionasje. Etter 711 dager i Lefortovo-fengselet i Moskva ble han sluppet fri. Onsdag 22. januar 2020 delte han opplevelsen med brødrene i Losje Merlins-Stjerne.

Edel Erk Reidulf Fonn tjenestegjorde ved Garnisonen i Sør-Varanger sammen med Frode Berg, da de var unge fenriker for 40 år siden. Gammelt kjennskap gjorde at Berg takket ja til å fortelle om opplevelsen i Lefortovo-fengselet på ettermøte i Losje Merlins-Stjerne. I Parkveien 47b ble det et hyggelig gjensyn etter 40 år for begge, nå som pensjonerte majorer.  Medieveteranen Sølve Stang var med for å bistå Berg.

Brødrene fikk beretningen om tiden før arrestasjonen, rettssaken, oppholdet i fengselet og tiden etterpå.

Frode Berg ble dømt til 14 års fengsel under strengt regime 16. april 2019. I nesten to år satt 62-åringen innesperret i en ni kvadratmeter stor celle i høysikkerhetsfengselet. Han hadde i tur og orden selskap i tomannscellen av en narkotikalanger, en passforfalsker og en militant islamist, som satt fengslet for drap på visestatsministeren i republikken han kom fra. Berg ble godt kjent med sine medfanger. Dagene og nettene var lange med 23 timer i cella og kun en time i luftegården. Lyset sto på 24 timer i døgnet, og det ble aldri mørkt. Søvngjennomsnittet var på fire timer om natten. Han ble tynnslitt psykisk, og dessuten fullstendig feilernært.

Frode Berg førte dagbok hele tiden. Hvor lenge blir han der, får han noensinne se sine kjære

igjen? Den første julen var han i sjokk, den andre fortrengte han. Han følte seg ført bak lyset av etterretningstjenesten i Norge, som rekrutterte ham til å overlevere konvolutter med penger og informasjon, og lovet seg selv at de skulle få ta ansvar.

Saken er pinlig for etterretningstjenesten, og for Norge. 23. januar 2020 kom nyheten om at Frode Berg fikk 4,3 millioner som kompensasjon fra staten for det han måtte utholde mens han var fengslet i Russland.

Orienteringen fra Frode Berg skapte stor interesse, hvor han svarte på mange spørsmål, også kritiske.

NRK-journalist og forfatter Morten Jentoft dekket saken for NRK mens Berg satt fengslet. Nå

skriver han bok i samarbeid med Berg. Den skal etter planen utkomme på Gyldendal forlag i løpet av høsten. Det er allerede utkommet to bøker om ham, «En god nordmann», skrevet av hans nære venn Trine Hamran, og «En uvanlig spion» av Øystein Bogen.

 Det kan også nevnes at Frode Berg er godt kjent med losjearbeid. Han har vært med i Odd Fellow-ordenen i flere år hvor han også har vært overmester (leder) i Kirkenes.

Edel Erk Reidulf Fonn har for øvrig skaffet flere gode foredragsholdere til etterlosjen. Blant annet den folkekjære NRK-meteorologen Kristen Gislefoss som snakket om ekstremvær, beredskapsansvarlig fra Sjømannskirken om kirkens beredskapsoppgaver, Natteravnene om hva de gjør for samfunnet og Innsatsleder Thor Langli fra Oslo politidistrikt som snakket om sine opplevelser 22. juli 2011.

Brødrene venter spent på neste foredrag. Det kan bli vanskelig å toppe dette.


Frode Berg holdt et interessant foredrag for brødrene i Losje Merlins-Stjerne. Her sammen med medieveteranen Sølve Stang.
(Foto: Terje Linde, losje Pythagoras)

Frode Berg  sammen med Edel Erk Reidulf Fonn. 
(Foto: Terje Linde, losje Pythagoras))

Losje Abaris

Ovat Høytidsmøte med Installasjon av nytt Embetskollegie.

Tirsdag 3.mars 2020 ble det foretatt installasjon av nytt

Embetskollegium i Losje Abaris.

Storlosjen Haugar foretok en meget stilfull og høytidelig rituell

seremoni. Det var 65 brødre tilstede denne natten i Lunden.

Gjester fra Losje Allbota, Losje Cetus, Losje Fraternitas

og Losje Hedera bidro også til at møtet ble en vellykket høytidsstund for

alle fremmøtte brødre. Det ble fremført mange

varme og gode hilsningstaler til det nye Embetskollegiet.Ny innsatt EE Aslak Wahl avbildet sammen med RSEE Geir Kåre Jordheim, samt
SEE Morten Teigen, Storlosje HaugarSEE Morten Teigen holdt tale og gratulerte EE Aslak Wahl og det øvrige
Embetskollegiet og ønsket de til lykke i kommende embetsperiode.
EE Aslak Wahl holdt takketale under Brodermåltidet, takket for tilliten
han og de øvrige embetsmenn var blitt vist.

Losje Eken

Ny bror i Losje Eken, Tønsberg.

16.1.20 ble det avholdt Høytidsmøte i Ovatgraden med resepsjon i Losje Eken. Det ble en minneverdig losjenatt da Roger Tidemann ble tatt opp som ny losjebror.

Under brodermåltidet fremførte Edel Erk Hans Olav Nystrøm sine og brødrenes gratulasjoner til bror Roger som nyopptatt bror i druideordenen:» Jeg vil på vegne av alle brødrene i losje Eken få lov til gratulere deg med dagen som ny opptatt bror i vår orden». Bror Roger takket for en fin opplevelse, gode ord og en hyggelig kveld

Disse brødrene var til stede:

Fra Storlosje Skiringssal: SEE Per Alfredsen, SCM Jan-Edvard Hansen. Fra Losje Sagalund: 1, fra losje Orion: 6, fra Losje Misteltein 3, egne brødre 38. Til sammen 50 brødre var samlet.Bilde av Vår EdelErk Hans Olav Nystrøm til venstre i bilde,
vår nye bror losjebror i midten
og til sist vår SEE Per Alfredsen fra Storlosjen  Skiringssal på høyre side.

Losje Ovatstjernen

VETERANMØTE I LOSJE OVATSTJERNEN
Det har blitt en tradisjon i Losje Ovatstjernen at vi på et møte i desember overlater embetsplassene til veteraner. Det er lett å fylle plassene, god motivasjon og entusiasme for oppgaven.
På vårt møte 9. desember 2019 var embetskollegiet meget erfarent, med gjennomsnittsalder på over 72 år. De har embetserfaring med til sammen 56 år i grunnlosje og 24 år i Storlosje. De viste at de har beholdt kunnskapen som skal til for å gjennomføre et godt losjemøte, til glede og tilfredshet for alle tilstedeværende.Foran fra v:
ME Bertil Knudsen – TjOE Sverre Solum – EE Arne Aas – Bibl Lars Aasgaard
Bak fra v:
CM Bengt Terje Martinsen – Skm Reidar Halvorsen – IV Per Engelsen – Skr Alf Wilhelm Peterson

Losje Orion

Sender over bilder fra resepsjon i Losje Orion i Ovatmøte den 7.1.2020.

Resipientenens navn er Erik Nedrejord Henrichen.

Han er her sammen med EE JackMorris McLaughlan.

Eric Henrichsen

losje Cetus

Onsdag 5. februar fikk 7. grads bror Jan Ole Pedersen, tildelt sitt fortjente Erkjentlighetstegn i losje Cetus. Bror Jan Ole fikk utmerkelsen for et godt og lojalt arbeid i ordenen vår. Vår nåværende kansellist startet sin vandring i losje Albota i den 1. oktober 2003 og var en av stifterne av losje Cetus i 2006. Bror Jan Ole har hatt flere embeter i Cetus, og var Edel Erk i Cetus i perioden 2015 til 2017. Høsten 2019 startet bror Jan Ole i jobben som ordenens kansellist.

Fv Nils Håkon Fevang, EE i losje Cetus, Jan Ole Pederser, Kanselist i FGDO og Per Alfredsen, SEE i storlosje Skiringssal


Fv Nils Håkon Fevang, EE i losje Cetus, Jan Ole Pederser, Kanselist i FGDO og Per Alfredsen, SEE i storlosje Skiringssal