Loppemarked i Druidenes hus Hernes, 8. – 9. juni 2024 – til inntekt for losje-huset.

Tekst og foto: Steinar Rønningstad, SSkr i SL Eidsiva.

Huset eies av brødrene i Losje Silva og Losje Taiga. Vi leier dette ut til Losje Iona (damelosjen), Losje Silva og Losje Taiga.

Vi har et husstyre som er fordelt på brødre fra Losje Silva og Losje Taiga.

Bilde fra den sosiale samlingen, lørdag 9. juni.

Det startet for 3 år siden, da vi måtte gjøre noen grep for å få inn midler for å holde husleie nede for de losjene som leier hos oss.

Damene i Losje Iona har stilt opp mer enn forventet med Dugnad og ikke minst for å få loppemarkedet til å fungere.

Vi samler lopper fra brødre og bekjente hele året, samtidig har vi på lørdags-kvelden en sosial samling med mat. Første året var det ca. 45 personer til stede. Det andre året var det 52 personer og i år var det hele 69 personer på den sosiale samlingen.

Årets loppemarked ga et overskudd på Kr. 70.000, noe eier-losjene er svært fornøyd med.

(Dette overskuddet viser at slike aktiviteter kan generere en pen ekstrainntekt for mange grunnlosjer – Red.anm.)

Bilder fra den sosiale samlingen, lørdag 9. juni – samt et bilde fra loppemarkedet.

Vi har to utmerkede kokker som står for grillmat til de fremmøtte. Damene i Losje Iona ordner og pynter bordet. Samt at de står for kaffe og lodd-salg på lørdag og søndag. De serverer også enkel lunsj til de som deltar med salg på loppemarkedet.

På denne måten blir vi bedre kjent med hverandre på tvers av losjene våre.

Bilder fra loppemarkedet.

Kapittelmøte i storlosjen Eidsiva, 22.4.2024

Skrevet av: Sverre Brodal, redaksjonen
Foto: Jan Norstrøm, TjOE losje Nemeton.

Mandag 22. april 2024 gjennomførte Storlosjen Eidsiva årets Kapittel-møte. Losje Nemeton var vertslosje for dette møtet.

Storlosjen Eidsiva hadde ingen resipiender fra egne grunnlosjer denne gangen, men møtet fikk én resipiend allikevel. En bror i losje Phoenix (Gjøvik) hadde ikke anledning til å delta på årets Kapittelmøte i Storlosjen Dovre. SL Eidsiva fikk derfor et spørsmål om de kunne ta imot en bror fra SL Dovre på møtet. Storlosjen Eidsiva svarte at de gjerne kunne ta imot vedkommende bror.

Det var bror Helge Olsen Bye som ble kallet til Kapittelgraden på dette møtet.

Fra venstre: Arild Bjerke, SEE SL Dovre – ny kapittelbror Helge Olsen Bye, losje Phoenix – Einar M. Moe, EE losje Phoenix – Sverre Brodal, SEE SL Eidsiva.

Det var 60 brødre til stede da SEE Sverre Brodal ønsket velkommen til Kapittelmøte i SL Eidsiva. Det var gjestende brødre fra følgende grunnlosjer og storlosjer: Cygnus; Elysium; Nemeton; Nordstjernen; Pastos; Phoenix; Silva; Taiga; SL Viken og SL Dovre.

I lunden mottok bror Helge mange gratulasjoner og gode ord fra: SEE Arild Bjerke fra SL Dovre; EE Einar Moe fra losje Phoenix; SEE Charles Nyfløt fra SL Viken; SL Eidsiva og øvrige tilstedeværende grunnlosjer og brødre. Bror Helge er for tiden Skriver i losje Phoenix og fikk hederlig omtale for den jobben han gjør som embetsmann.

SEE i SL Eidsiva takket losje Nemeton for eksemplarisk gjennomføring av rollen som vertslosje.

Det ble en spesiell dag for bror Helge, som ble møtets midtpunkt i ensom majestet. Bror Helge takket for alle gratulasjoner og et fint møte.

Med så mange brødre til stede ble det et høytidelig og flott arrangement – både under den rituelle delen, brodermåltidet og etterlosjen.

Barden gratuler bror Helge med Kapittelgraden.

Tildeling av veterantegn i losje Nemeton, Hamar, 15.4.2024.

Tekst og foto: Sverre Brodal, redaksjonen.

Mandag 15. april 2024 inviterte embetskollegiet i losje Nemeton til høytidsmøte, med tildeling av veterantegn til Old Erk Jan Ove Gjersvold.

OE Jan Ove Gjersvold sammen med fungerende Edel Erk i losje Nemeton, Jonny Solvang,

Fungerende Edel Erk, Jonny Solvang, foretok en høytidelig åpning av møtet. Det var 27 brødre til stede – alle fra losje Nemeton.

Skriver, Vegar Bratlie, leste opp protokollen fra innvielsesdagen. Jubilanten fikk også en repetisjon av hvem som satt på de forskjellige embetsplassene, da han ble innviet Ovat for 25 år siden.

Bror Jan Ove ble tatt opp i Ordenen i losje Pastos på Hamar, 4. februar 1999. Den 22. september 2001 ble han en av stifterne av losje Nemeton.

I tillegg til flere medhjelper-roller har han hatt en rekke perioder som embetsmann. Han hadde tre perioder som CM fra 2003 til 2009. Etter dette ble det to perioder utenfor kollegiet, før han tok en periode som Edel Erk fra 2013 til 2015. Han var TjOE i perioden 2015 til 2017.

Bror Jan Ove er blant de brødrene som er ivrigst til å møte opp på losjekveldene. Han er alltid positiv og villig til å ta på seg oppgaver for losjen.

Jan Ove mottok gratulasjoner og takk fra losje Nemeton, SL Eidsiva, samt flere av brødrene i losje Nemeton. Stor Edel Erk i storlosjen Eidsiva, Sverre Brodal, takket spesielt for hans innsats som musikkleder i storlosjen i inneværende periode.

Under brodermåltidet poengterte ROE Arne Pedersen at Jan Ove er et godt eksempel på hva det vil si å være en god druidbror.

Losje Nemeton, storlosjen Eidsiva og Barden gratulerer jubilanten med 25 års medlemskap.

«Storlosjen Dovre har kommet hjem»

Embetsmannsmøte i Storlosje Dovre på Dovrefjell 7. mai 2024

Tekst og foto: OE Erik Elvestad, SBibl SL Dovre.

Det var som å komme hjem, da embetsmennene i Storlosjen Dovre parkerte bilene utenfor Dovregubbens Hall på Dovrefjell for å avholde vårt halvårlige embetsmannsmøte. Brødrene var atter samlet, fire fra Innlandet og fire fra Trøndelag.

Foran fra venstre: SCM Arne Øwre-Johnsen; SEE Arild Bjerke; SME Inge Dahl; SSkm Steinar Aamo. Bak fra venstre: SOE Trond Kopreitan; SBibl Erik Elvestad; SV Paul Sukkestad; SSkr. Erik Lomsdalen.

Rammen rundt møtet kunne ikke vært bedre! Dovrefjell viste seg fra sin beste side med sol fra skyfri, klar, blå himmel, og med utsikt til fjellsiden hvor det beitet flere moskusfe. Dette satte en ekstra spiss på vårt møte.

SEE Arild Bjerke ønsket brødrene velkommen, og sakslisten ble gjennomgått. Blant sakene som ble behandlet var status per i dag, hvor embetsmennene kort redegjorde for status på sine ansvarsområder. Videre snakket vi om økonomi, som er en viktig sak for oss i Dovre, spesielt grunnet de store avstandene mellom grunnlosjene i sør og nord. Dette medfører utgifter til både reise og overnatting, noe som vi må ta i betraktning når vi planlegger storlosjemøter, besøkslosjer og andre aktiviteter som berører oss.

Vi måtte selvfølgelig også snakke om rekruttering, hvor målet for inneværende periode i grunnlosjene er tre nye brødre per losje, dvs. femten nye brødre totalt i SL Dovre for 2023-2025. Så langt har vi ti nye brødre, og har fortsatt en vei å gå. Brødrepleie var også på agendaen, noe som er svært viktig for at vi skal få brødrene til å trives i losjen.

Så var det endelig tid for lunsj, og vertskapet skuffet oss ikke. Vi fikk servert et nydelig varmt måltid bestående av grytekjøtt, poteter, grønnsaker og brun saus. Det smakte helt fortreffelig!

Fra venstre SV Paul Sukkestad, SEE Arild Bjerke, SSkm Steinar Aamo, SOE Trond Kopreitan, SCM Arne Øwre-Johnsen, SSkr Erik Lomsdalen og SME Inge Dahl.

Så tok vi igjen fatt på arbeidet, med temaer som opplæring, samtalekvelder, møter i storlosjegradene og en orientering om møteliste for 2024-2025. Vi snakket også om viktigheten av å avholde Rundebordskonferanser og Storlosjeråd, for å kunne veilede embetsmennene i grunnlosjene og lære av hverandre.

Dette var, som sedvanlig, et godt og kjærkomment møte. Vi treffes så alt for sjeldent. Jeg vil til slutt trekke inn en frase som kalles Eidsvolleden fra 1814, og som jeg synes passer godt til avslutning for vårt møte og dette innlegget:

«Enige og tro til Dovre faller»  

Kapittelmøte  i Storlosjen Skiringssal 15.3.2024

Tekst og foto: Ringbror Jan Grude, losje Tegula og Bardens redaksjon. 

Fredag 15.03.24 var det Kapittelmøte  i SL Skiringssal, med losje Orion, Horten, som vertskap. 

Det var hele 11 druidbrødre som fikk Kapittelgraden denne natten.

Bakerste rad fra venstre: Peder Bach – Thor Christian Rambo – Jan Arne Wallace – Gunnar Fredriksen – Ole Vidar Johansen – Stein Krohn
Nærmeste rad fra venstre: Per Hauan – Torger Tau – Gunnar Wold – Tormod Gran – Jorulf Refsnes


Tidlig fredagen satte seks staute brødre fra Losje Skjalgsson seg i bilene for å besøke Horten og SL Skiringssal, sammen med ringbror fra losje Tegula og Bardens redaksjon, Jan Grude. 

Losje Skjalgsson sitt formål med besøket var å overvære at deres utflyttede bror, Jorulf Refsnes, nå fra losje Cetus, fikk sin kapittelgrad, sammen med 10 andre resipiender. 

Turen fra Bryne til Sandefjord, og videre innlosjering på hotell Kong Karl, tok rundt 5 timer.  Etter en kort pitstop så var smokingen på plass og oppmøte på Kanselliet, hvor det var satt opp buss til Horten. 

På slaget 19:00 åpnet SEE Skiringssal, Per Einar Johansen nattens møte, etter våre gamle druidiske skikker. Det var ca. 75 brødre i Lunden.

Ved møtets slutt hadde 11 nye kapittelbrødre tatt plass i Storlosjen Skiringssal sine rekker: 4 brødre fra Losje Eken; 1 fra Losje Orion; 3 fra Losje Cetus; 2 fra Losje Misteltein og 1 fra Losje Allbota. 

Etter et flott møte og en verdig seremoni fra SL’ens embetsmenn, sto nå broder-måltidet for tur. En stappfull spisesal var rigget for ca 75 brødre som skulle «bryte brød» denne natten. Nattens brodermåltid, et 3-retters nydelig måltid, bestående av: 

Forrett, Soppsuppe med bacon og dill. Hovedretten besto av Roastbeaf med jord-grønnsaker, tyttebær og sjusaus. Dessert: Sjokolade mousé, servert med krem og jordbær. 

Ved midnatt var kaffen og etterlosjen på hell og brødrene begynte å reise hjem for kvelden og bussen som skulle frakte gjestene brødre tilbake til hotellet i Sandefjord var ankommet.  Etter turen tilbake ble det litt prat på hotel kong Karl, og det ble ikke kveld før kl 02:00. 

Barden gratulerer de nye kapittelbrødrene og SL Skiringssal med 11 nye kapittelbrødre»

Tildeling 25 års Veterantegn til OE Kjell Bore, 7.5.2024.

Tekst og Foto: Magnar Espeland, Skriver i losje Skjalgsson.

Den 07.05.2024 ble det en fin og verdig tildeling av veterantegn til OE Kjell Bore hos Losje Skjalgsson.

OE Kjell Bore sammen, med EE John Petter Stokke.

Bror Kjell ble innviet i losje Jadar den 06.05.1999. Losje Skjalgsson gratulerer bror Kjell for sin verdig fulle innsats i Den Norske Druidorden FGDO. Bror Kjell er en av stifterne av Losje Skjalgsson.

Denne natt var det kjøttkaker på menyen. Og det var 33 brødre samlet på Ovat Høytidsmøte Druidisk Nyår.

Losje Skjalgsson ønsker alle brødre en god sommer.

Nye Druider Losje Skjalgsson 25.04.2024

Skrevet av: Magnar Espeland, Skriver i Losje Skjalgsson.

Druidstevne 25.04.2024 Losje Skjalgsson.

Det ble opphøyet 2 brødre til Druidgraden denne natt. Vegar Bakken og Ståle Hodne ble høytidelig opphøyet til Druider av EE John Petter Stokke.

I nattens møte var det 33 brødre til stede.

På nattens meny sto Svinekoteletter.

Møte ble holdt i ENHET, FRED og SAMHOLD

Nye brødre i losje Orion 2.4.2024.

Skrevet av: ROE Svein Syver Kaardahl

Stemningen var spent og forventningsfull i Druidgaarden tirsdag 2/4-24 da losje Orion skulle innvie hele fire nye brødre i Ovatgraden.

Orion er en liten losje og for å kunne gjennomføre en verdig resepsjon tro mot ritualene, var det nødvendig med forsterkninger utenfra. Vår alltid hjelpsomme moderlosje, Syvstjernen stilte velvillig opp med hele 17 brødre. Til sammen 10 av disse bistod Losje Orion i ritualet.

De resterende brødre fra Syvstjernen fylte opp gradsbenkene sammen med 12 gjestende brødre fra grunnlosjene Eken, Fraternitas, Cetus og Misteltein. Storlosjen Skiringssal var representert ved SOE Per Alfredsen.

De tilsammen 45 tilstedeværende brødre fikk oppleve en rolig og verdig innvielse, flott utført etter vårt høytidelige rituale. Spesielt må det gis honnør til de fire håndbardenes utførelse av vandringene. Det er sjelden å se slik presisjon og «naturlig flyt» som disse fremviste. Det er helt klart at trening gir resultater.

Flankert av Edel Erk Jørn Holtar og Med Erk Harald Baumann er de nye Ovater fra venstre:
Terje Dalen, Mikkel Tobias Kaardahl, Jan Kristoffersen og Hjalmar Isak Lorentzen

Denne resepsjonen var et resultat av den Kandidataften som losje Orion holdt 13. februar d.å. hvor 10 mulige søkere deltok.

Resepsjon i losje Fraxinus 9.4.2024.

Skrevet av: Bjørn Kostamo, ME Losje Fraxinus. 

Tirsdag 9. april var det resepsjon i Losje Fraxinus i Asker. Da ble vandringsmennene Paul Kristian Kristiansen og Lasse Thorbjørnsen nye lenker i vår broderkjede.  

På bildet ser vi stående bak f.v. SSkm Morten Laache, ME Bjørn Kostamo, SOE Bjørn Kristiansen, SEE Charles Nyfløt, EE Ivar Andersen og SCM Johan Jonhaugen. Sittende foran Lasse Thorbjørnsen og Paul Kristian Kristiansen.

Det var 30 brødre til stede denne natten. Av gjestende brødre var det Storembetsmenn fra SL Viken, en ROE fra Losje Nordstjernen, brødre fra Losje Avalon, Nordstjernen, Pythagoras og Sølvstjernen. EE Ivar Andersen og hans embetsmenn gjennomførte en stilfull og verdig seremoni i Druidisk ånd, i EFS.

Nye brødre i losje Pythagoras, 2.4.2024

Skrevet av: Arild Gjervan, SME Storlosjen Viken

Losje Pythagoras har hatt en aktiv periode når det gjelder å få nye brødre. De siste ni måneder har losjen tatt opp hele elleve nye medlemmer.

Under et fint gjennomført høytidsmøte tirsdag 2.april 2024 ble tre nye brødre innviet i Ovatgraden.

På bildet sees de nye brødre fra venstre: Casper Matheus Bjørlykkhaug Olsvik, Niels Jørgen Søby Pedersen og Haakon Knudsen omgitt av embetsmenn fra Storlosjen Viken og Losje Pythagoras.

Etter å bli kjent med de nye medlemmene under brodermåltidet og etterlosjen, har vi stor tro på at dette er brødre som vil gli godt inn blant de gamle brødrene.